Amadina Gouldové - Chloebia (Erythrura) Gouldiae

 

Více informací najdete na stránce: http://www.gouldianfinches.eu/

 

 amadina Gouldove , červenohlavy par

Systematické zařazení Amadin Gouldové

 

Biologové (Systematici) pojmenovávají živočichy tak, aby nedocházelo k možným záměnám. Každému druhu se proto přiřazují dva názvy, a to rodové a druhové jméno. Rod je v latinské nomenklatuře vždy v dvouslovném názvu uveden na prvním místě a s velkým počátečním písmenem. Druhové jméno je na druhém místě a vždy se píše s malým počátečním písmenem.

 

Více se dočtete na odkazu: http://www.gouldianfinches.eu/sk/etologia/systematika/

 

 

 

Rozšíření

 

Ve volné přírodě obývají amadiny Gouldové severní část Australského kontinentu, jejich rozšíření na jih je zhruba po 19. stupeň j.z.š. Pro přežití populace je důležité množství krajinných prvků, jako jsou např. rozlehlé území kamenných pahorků s hustým podrostem původních trav charakteristických pro jejich přirozené stanoviště v období hnízdění. Ráz krajiny, kromě přírodních překážek jako jsou řeky a potoky, zabraňuje rozšíření požárů, a tak se redukuje jejich negativní dopad na dostupnost krmiva - semen trav.

 

 amadina Gouldove, arael rozsireni

Charakter biotopu

 

Teploty v areálu rozšíření amadin Gouldové  překračují 40 ° C a také v období dešťů se pohybují nad hranicí 30° C. Amadiny Gouldové se výborně cítí při takových vysokých teplotách. Noční teploty kolísají, ale málokdy klesají pod 20° C. V jižnějších částech jejich stanoviště, kde je teplota nižší než v severních, je průměrně 22 ° C. Vysoké teploty jsou příčinou toho, že vyhledává stanoviště se zdrojem vody.

 

 

Více se dočtete na odkazu:  http://www.gouldianfinches.eu/sk/etologia/zivot-vo-volnej-prirode/

 

Popis

 

 

Přírodně zbarvené ptáky se vyskytují ve třech barvách hlavy. Červená, černá a žlutá (oranžová). Poslední dvě barvy hlavy jsou pravé mutace, které vznikly v přírodě. Ostatní barvy těla jsou u všech tří forem stejné. Při všem tom zkoumání je v prvé řadě nezbytné studium nominátnej formy, ačkoliv hned tu máme první osobitost; totiž neexistuje pouze jedna nominátní forma, ale u těchto ptáků jde vlastně o 3 barevné variace s přírodním zbarvením těla.

 amadina Gouldove, zakladni popis casti tela

 

Barva a popis těla

 

Samec má za hlavou černé lemování, za kterým následuje tyrkysový pásek (límeček), za ním je postupný přechod ke světleji zelenému zátylku a bokem krku. Záda a křídla jsou tmavozelené barvy. Letky jsou šedohnědé ze zelenou obrubou. Kostrč a horní ocasní pera světlemodré se světlou obrubou. Ocas je černý s prodlouženým středním párem pírek. Prsa mají fialovou barvu, boky a břicho žluté. Oči jsou hnědé až černé, nohy rohovinové barvy s růžovým nádechem. Zobák má slonovinovou barvu s červenou nebo žlutou špičkou.

 

Samičky mají stejné barvy jako samečci, jen méně výrazné.

 

Více se dočtete na odkazu:

http://www.gouldianfinches.eu/sk/etologia/popis/

 

 

Nákup drobných exotických ptáků.

 

Při nákupu drobných exotických ptáků by měl mít chovatel buď zkušenosti s chovem těchto ptáků nebo by si měl při jejich nakupování nechat poradit od zkušeného chovatele. Asi nejdůležitější zásada při nakupování je, aby byli ptáci kupovaní u chovatele v jeho chovatelském zařízení. Nákup na burze, ve specializovaném obchodě či na jiných místech může přinést více problémů, než by se na první pohled zdálo. Ptáci mají schopnost do značné míry maskovat projevy onemocnění, a to zejména tehdy, pokud nejsou ve svém přirozeném (známém) prostředí. Při nákupu u chovatele se však chovají relativně bez stresově - jsou uvolnění, a tak je možno u nich objevit příznaky možného onemocnění. Při nákupu by měl být v chovném zařízení klid, který umožňuje ptákům chovat se skutečně tak, jak se cítí.

 

 

Více se dočtete na odkazech:

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/zakupenie-%C2%A0transport-a-karantena-jedincov/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/zoohygiena-a%C2%A0prevencia/

 

 

 

 

Zoohygiena a výživa v chovu exotických ptáků

 

Silná přirozená stavba těla je jedním z předpokladů výborného zdraví exotických ptáků chovaných v zajetí. Výborná tělesná stavba je samozřejmě také přirozenou obranou vůči chorobám. Úkolem každého chovatele by tedy měl být odchov "silných a zdravých" jedinců, protože exotické ptáky chované v zajetí vlivem domestikace a nejednou i neustálého příbuzenského páření podléhají degeneraci a oslabení imunitního systému. Další generace ptáků jsou tedy stále méně odolné vůči nemocem.

 

Více se dočtete na odkazech:

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/krmivo-a%C2%A0doplnky-krmiva/zmesi-z%C5%95n/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/krmivo-a%C2%A0doplnky-krmiva/naklicovanie-z%C5%95n/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/choroby-a-liecba/bakterialne-ochorenia-a-mykozy/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/choroby-a-liecba/parazitalne-ochorenia/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/choroby-a-liecba/nakaza-roztocmi/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/choroby-a-liecba/vypadavanie-peria-hlava/

 

 

 amadina Gouldove, kmivo pro ptaky

 

 

Snáška a odchov mláďat

 

Samička začne snůšku v průběhu 10 - 15 dní (někdy i později v závislosti od chovné kondice) po spáření. Každý den, obvykle brzy ráno, snese jedno vajíčko. Amadiny Gouldové už někdy i po snesení druhého vajíčka přes den zahřívají snůšku, inkubační doba se však počítá až od okamžiku, kdy samička zůstane na noc v budce. Samička většinou začne inkubaci po snesení čtvrtého vajíčka. Inkubace trvá 14 až 16 dní, a to v závislosti na důslednosti zahřívání chovným párem, jakož i od okolní teploty. Snáška činí 4 - 5 vajíček, občas 6 či 7.

 

Inkubace

 

Inkubace je během dne rozdělena mezi rodiče, kteří se na zahřívání snášky střídají, během noci zahřívá samička snůšku sama. Samičce se během chovné sezóny na břiše objeví holé políčko. Uvedené inkubační políčko umožňuje užší kontakt a lepší přestup tepla z těla rodičů na vajíčka. Pátý den inkubace plodné vejce zrůžoví a když je prosvítíme, uvidíme žilky, ve kterých koluje krev, což značí, že embryo se vyvíjí. S růstem embrya se vejce postupně zbarvuje do křídově bílé barvy a na 14 až 16 den se mládě začne "vyklovávají" ven.

 

Líhnutí

 

Líhnutí mláďat trvá cca 18 - 24 hod. Mládě nejdříve skořápku na 1 - 3 místech jemně naťukal tak, že na ní vznikne "vybúleninka". Pak jakoby se zdánlivě celé hodiny nic neděje. Když mládě po cca 20 hodinách (je to individuální) prorazí skořápku úplně, začne se ve vajíčku intenzivně otáčet a naťukáva ho po obvodu na tupém konci. Ve vajíčku si takto vyťukat štěrbinu, která má délku

cca 2/3 obvodu vajíčka. Po takovém naťuknutí se mládě ve vajíčku vzpříčí a vrchní část vajíčka vytlačuje zátylkem tak, že se spodní stranou těla zapře do druhého - špičatého konce vajíčka. Po cca 3 hodinách (vidět na přiložených fotografiích) se mládě zcela dostane ven ze skořápky.

 a,dina Gouldove, lihnuti mladat

Více se dočtete na odkazech:

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/vyber-partnerov-a-chovna-sezona/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/mladata/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/mimochovna-sezona/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/odchov-pod-nahradnymi-rodicmi/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/chov-v-zajati/technologia-chovu/preperovanie/

 

 amadina Gouldove, odchov mladat

 

Chov mutací

 

Mutačně zbarvení ptáci se vyskytují i ​​ve volné přírodě. Šance takových mutací přežít je však minimální. Tyto ptáci se zdržují v původním hejnu, které je odlišně zbarvené, a které má své  přirozené predátoři. Predátor, aby byl úspěšný, si musí v hejnu vytipovat jedince, kterého bude pronásledovat. Při stejném zbarvení mu zbývá volba pronásledovat spíše starší jedince, které jsou méně výkonné, a tedy jejich útěk je ztížený. Pokud se však v takovém hejnu vyskytne mutace, a to zejména mutace bledě zbarvená je snadněji odlišitelná.

 

Chov v zajetí však poskytuje příležitost k záměrnému šlechtění za účelem získání nových mutací, nebo pokud se objeví spontánně, je v zájmu chovatele jejich stabilizovat a rozmnožit. Takže namísto neúprosného predátora v chovech nastupuje opak, a to pečlivý chovatel, který je výskyt nové mutace schopen dostatečně odborně posoudit a podchytit - rozmnožit.

 

 

Více se dočtete na odkazech:

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/farby-a-ich-vnimanie/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/ako-sa-tvori-sfarbenie-peria/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/vseobecne-o-mutaciach/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/mutacie-a-dedicnost-sfarbenia-hlav/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/mutacie-a-dedicnost-sfarbenia-p%C5%95s/

 

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/sfarbenie-hlav-u-ino-mutacie/

 

 amadina Gouldove, modrá mutace

Další užitečné odkazy

 

Trávící trakt

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/traviaci-trakt/

 

Dýchací ústrojí

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/dychacie-ustrojenstvo/

 

Rozmnožovací ústrojí

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/rozmnozovacie-ustrojenstvo/

 

Opeření a struktura peří

http://www.gouldianfinches.eu/sk/veterina/popis-systemov-tela/operenie/

 

Pigmenty v peří

http://www.gouldianfinches.eu/sk/genetika/genetika-a-mutacie-u-amadin-gouldovej/pigmenty/

 

 

Oblíbené odkazy